Het bestuur van Interinfo

Sinds oktober 2022 bestaat het bestuur van Interinfo Nederland uit:

Voorzitter Anneke Faaij
Teamleider Beheer en Ondersteuning (Dienst Verslag en Redactie) at Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Penningmeester Joeke Spierings
teacher/trainer at Spierings Opleidingen. Zij verzorgt cursussen Nederlands, NT2, notuleren en typevaardigheid/tekstverwerken in het primair en voortgezet onderwijs, alsmede bij bedrijven en instellingen.

Secretaris Gea Duister
verbindende, leergierige, creatieve schrijftolk/STTI. Verzorging communicatie voor doven en slechthorenden