Van Spraak naar Tekst

Van Spraak naar Tekst

In de laatste twee decennia is in onze communicatie duidelijk een verschuiving geweest van taal naar beeld. Wie heeft er nog een agenda in zijn tas zitten, of een notitieblok? Telefoon, tablet en televisie zijn daarentegen niet meer uit onze levens weg te denken. En wie zou dat anders willen? Een afbeelding zegt echt meer dan 1000 woorden.

Dat wil echter niet zeggen dat taal, schrift en verslag geen waarde meer hebben. Juist nu, in de overvloed aan beelden en visuele informatie, is het hard nodig om gebeurtenissen en gesprekken vast te leggen. Voor de duidelijkheid. Voor de vindbaarheid. Voor de geschiedenis. Voor het vinden van overeenstemming met elkaar. In Nederland houden duizenden mensen zich daar dagelijks mee bezig. Bestuurders, secretarissen, griffiers, managementassistenten, communicatiespecialisten, archivarissen, notulisten, stenografen, schrijftolken, verslagleggers: allemaal bezig met het op schrift zetten van wat door een ander wordt gezegd.

Interinfo Nederland heeft als doel om voor deze professionals een platform te zijn, waarop zij elkaar kunnen vinden en kennis kunnen delen over taal en het neerleggen van spraak in schrift. En daarbij is Interinfo niet bang voor nieuwe ontwikkelingen, maar kijkt het juist naar mogelijkheden die ondersteunend kunnen werken, zoals spraakherkenning, live-captioning en de automatische omzetting van geluidsbestanden naar tekstbestanden.

Heb je interesse in onze activiteiten? Of overweeg je lid te worden van de Interinfo club?

Neem dan contact op via interinfoNLD@gmail.com.