https://kinerja.umpo.ac.id/assets/product/ https://singbar.singkawangkota.go.id/img/sgacor/
Intersteno Council & IPRS meeting Bordeaux (FR),21-23 September 2023

Intersteno Council & IPRS meeting Bordeaux (FR),21-23 September 2023

Onder het toeziend oog van de maagd Maria met kind, bovenop de klokkentoren van de SaintAndré kathedraal, kwamen in de stad Bordeaux maar liefst 64 mensen uit 14 landen en 4 continenten bijeen. Zij gingen aan het werk in onder andere de Council Meeting, the Board Meeting, the Jury Meeting, the IPRS meeting, the Diamesic 6 Conference, the Scientific Committee and the Tiro Meeting. Daarbij bleek al snel dat het vochtige trans-Atlantische klimaat dat zulke mooie wijnen oplevert ook garant stond voor mooie resultaten in de verschillende meetings.


In de Scientific Committee van donderdag, onder leiding van Carlo Eugeni, is gesproken over het voorstel van
professor Tatsuya Kawahara over het invoeren van een andere conversion rate om meer gelijkheid te verkrijgen
tussen Japanse en niet-Japanse deelnemers aan de diverse competities. Ook is gekeken naar het voorstel van Andrea
Wawryznek om, vanwege biologische verschillen in reactiesnelheid tussen mannen en vrouwen, aparte
competities voor het typen in te richten. Dit laatste voorstel is ook in de Jury meeting behandeld. Tevens is wederom
gesproken met Gabriele Sauberer van the European Certification and Qualification Associaton over het belang
van certificering van professionele live ondertitelaars. De ervaring in Maastricht liet zien dat de bijbehorende test van
de diverse skills wellicht bijstelling behoeft.


In de Tiro Meeting van diezelfde dag, voorgezeten door Eero Voutilainen, is teruggekeken op een succesvolle editie
van Tiro, nr. 7, en lijkt er in principe reeds voldoende materiaal voorhanden om de edities 8 en 9 te vullen. Dat is goed nieuws voor de trouwe lezers van Tiro, the Journal of Professional Reporting and Transcription!
De deelnemers hebben natuurlijk ook kunnen genieten van de mooie stad Bordeaux, van een guided tour van het mooie wijnen producerende Saint-Emilion village én van de lekkere Franse keuken, die niet voor niets zo hoog aangeschreven staat. Op donderdagavond bijvoorbeeld is er door de deelnemers genoten van een welkomstdiner tijdens een boottocht op de Garonne.


Veel aandacht ging natuurlijk uit naar de IPRS Meeting/Diamesic 6 op de vrijdagmiddag, waarbij een veelheid aan onderwerpen werd gepresenteerd door een divers gezelschap aan professionals. In drie sessies werden achtereenvolgens Inclusion, Didactics and Technology behandeld.
De presentatie van Eero Voutilainen van het Parliament of Finland, Verbatim or Not? Balancing between Transparency and Accessibility in Parliamentary Reporting, vormt de aftrap van een nog te volgen survey onder parlementen. Eero is geïnteresseerd in de praktijk dat in parlementaire verslagen vaak delen van een vergadering verbatim worden weergegeven en andere delen juist niet. Voor veel lezers van Hansard zal dat verschil op het eerste gezicht vaak ook niet duidelijk zijn.


D’Arcy McPherson van de Legislative Assembly of British Columbia gaf een presentatie getiteld Evolution of indigenous language representation in British Columbia Hansard. Daarin behandelde hij de geschiedenis van parliamentary reporting vanuit het perspectief van indigenous language. De bewoners van British Columbia kennen vanouds tientallen talen. Het heeft echter zeer lang geduurd voordat deze talen in Hansard werden herkend, laat staan correct werden weergegeven. Voor
sommige talen lijkt het bovendien reeds te laat om zich er goed mee bekend te maken, omdat de laatste sprekers ervan al zeer oud zijn.


Na de presentatie For a New Didactic Approach to Intralingual Live Subtitling, van Martina Bruno van FIADDA volgde Tony Minichiello van het UK Parliament. Onder de titel Reporting Select Committees in the UK Parliament liet hij zien hoeveel energie en aandacht er gegeven wordt aan het intern opleiden van nieuwe collega’s. Daarbij is er door de jaren heen voor gekozen om de wat schoolse aanpak te laten vallen voor een aanpak waarin meer de dialoog wordt gezocht. Het frisse uitgangspunt daarbij is dat je van elkaar kunt blijven leren.
Henk-Jan Eras van de House of Representatives of the Netherlands gaf een presentatie over AI, Deepfake and the video. Hij behandelde het officiële videoverslag van parlementen vanuit verschillende perspectieven: beeldmanipulatie als principe, deepfake als bedreiging, de introductie van camera’s in het parlement, de fundamentele verschillen tussen Hansard and “electronic Hansard” and GDPR als een nieuwe uitdaging. Op grond van de GDPR kunnen bij video’s van
openbare bijeenkomsten verzoeken tot blurren of editen achteraf waarschijnlijk niet geweigerd worden.


De presentatie van Riikka Kuronen van het Parliament of Finland heet Improving accessibility of videos with text alternatives at the Parliament of Finland. Zij liet daarin zien dat, in een initiatief om de toegankelijkheid van video’s te vergroten, de Finse verslagleggers ook worden ingezet om beelden te ondertitelen. Een mooi voorbeeld van het serieus nemen van de Europese richtlijnen ter zake.
Tang Ji van de Chinese group gaf tot slot een korte toelichting getiteld Development of Chinese stenography industry and market demand.
De meeting werd afgerond met een heuse boekpresentatie. De ons allen welbekende Carlo Eugeni, van de University of Leeds presenteerde La traduction intralinguistique: les défis de la diamésie, by C. Eugeni & Y. Gambier. Zijn boek behandelt “diamesische vertaling”, oftewel de vertaling van gesproken woord naar geschreven woord in dezelfde taal. Het bevat een taxonomie van de wijze van analyse van de volgende drie vormen van vertaling: parlementaire verslaglegging, live ondertiteling en TV-ondertiteling voor doven en slechthorenden.


Voor het farewell dinner op de vrijdagavond waren de deelnemers te gast bij het Château La
Dauphine, waar heerlijke wijnen worden gemaakt, rosé en rood, volgens het biologisch-dynamische
principe. Die avond produceerde de keuken van het Château voor hen een mooie foie gras en een
malse entrecôte. Aan het einde van een bijzonder geslaagde avond, waarin er veel nieuwe contacten
over en weer zijn gelegd, ontvingen Jean-Charles Le Masson and Jacqueline Bertin-Mahieux of the
French Intersteno group een staande ovatie. Zij zijn erin geslaagd om een goed georganiseerd en
bijzonder evenement te houden, waar lang over zal worden nagepraat. Chapeau!

Tekst Henk-Jan Eras, foto’s Anneke Faaij en Henk-Jan Eras.